Undervisningsmiljø (Deutsch Schule Buhrkall 2016) 0. - 3. Klasse

Undervisningsmiljø (Deutsch Schule Buhrkall 2016)

I foråret 2016 lavede vi undersøgelsen om undervisningsmiljøet. På ”https://nationaltrivsel.dk/nationaltrivsel/login” svarede alle børn på forskellige spørgsmål. Trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i 0.-3. klasse.

Det vises at resultaterne generelt er meget positivt! Der bliver lavet en handleplan til enkelte spørgsmål. 

 

Tema 1: Social trivsel

 • at skabe gode relationer på tværs af årgange
 • at skabe et inkluderende fællesskab i klassen
 • at fremme elevernes sociale kompetencer

Spørgsmål

Resultater

Handleplan

Spørgsmål 1-5 , 7

100 % svarer med ”Ja, lidt/ Ja, meget”

Meget positivt resultat! Eleverne har gode relationer til andre børn og føler sig som en del af klassen/ skolen.

Spørgsmål 6 ”Føler du dig alene i skolen?”

20% svarer ”Ja, tit”

I trin for trin – timerne arbejdes der med temaet ”Hvordan føler du dig i klassen/ i skolen” og ”mobning”. Der bliver snakket og fokuseret på skolens regler. Børnene skal lære at snakke pænt med hinanden og acceptere fælles regler. Når 0. klasser starter i skolen, får alle en ”hjælper” (en elev fra en højere klassetrin), som føler sig ansvarligt for at hjælpe og integrere barnet i skolens hverdag.

I lærerkonferencen bliver der regelmæssigt snakket om elever som har svært ved at forholde sig til andre, som er aggressiv eller lignede. Der er forskellige konsekvenser, f.eks. får forældrene et brev hvor de bliver informeret om barnets opførsel/ problemer i skolen osv.

Klasselærerne prøver at integrere alle børn i fælles lege (f.eks. fodbold) hvis det er nødvendigt.

Spørgsmål 8: ”Er der nogen der driller dig, så du bliver ked af det?” 

10% svarer ”Ja, tit”

 

 

 

 

Tema 2: Faglig trivsel

 • at fremme elevernes faglige udbytte
 • at arbejde med synlig læring
 • at arbejde med elevernes personlige kompetencer

Spørgsmål

Resultater

Handleplan

Spørgsmål 1-2

Næsten 100 % af eleverne kan koncentrere sig nogle gange/ for det meste

Meget positivt resultat!

 

 

 

Tema 3: Støtte og inspiration

 • at skabe inspirerende og inddragende undervisning
 • at sikre elevernes medindflydelse
 • at fremme elevernes aktive deltagelse

Spørgsmål

Resultater

Handleplan

Spørgsmål 1, 3-5

Ingen nej-svar

Meget positivt resultat!

Spørgsmål 2: Er timere kedelige?

9% svarer med ”Ja, tit”

Undervisningens indhold er, for det meste, fastlagt. Lærerne skulle prøve at integrere elevernes ønsker endnu mere.

 

 

Tema 4: Ro og orden 

 • at arbejde struktureret med klasseledelse
 • at fremme ro og orden i klassen
 • at arbejde med god klasseledelse

Spørgsmål

Resultater

Handleplan

Spørgsmål 1

30 % siger at det er nogle gange svært at høre, hvad lærerne siger i timen.  

Det er vigtigt at igen og igen fokusere på skolens regler. Både i trin for trin og de øvrige timer bliver der arbejdet med reglerne. Eleverne skal føle sig trygt og får mulighed for at koncentrere sig på opgaverne.

 

Undervisningsmiljø (Deutsch Schule Buhrkall 2016) 4. - 7. Klasse

Undervisningsmiljø (Deutsch Schule Buhrkall 2016)

I foråret 2016 lavede vi undersøgelsen om undervisningsmiljøet. På ”https://nationaltrivsel.dk/nationaltrivsel/login” svarede alle børn på forskellige spørgsmål. Trivselsmåling består af 40 spørgsmål for elever i 4.-7. klasse

Undervisningen viser, at svarene generelt er positivt.  (Svarmuligheder fra 1 – 5, 5 er det bedste)

Social trivsel:                                  4,1

Faglig trivsel:                                  3,5

Støtte og inspiration:                    3.5

Ro og orden:                                  3,9

 

 

Tema 1: Social trivsel (10 spørgsmål)

 • at skabe gode relationer på tværs af årgange
 • at skabe et inkluderende fællesskab i klassen
 • at fremme elevernes sociale kompetencer

Spørgsmål

Resultater

Handleplan

Spørgsmål 1, 2, 4, 5 og 7-8 

Eleverne giver positive svar 

Eleverne har gode relationer til andre børn og føler sig som en del af klassen/ skolen.

Spørgsmål 3 ”Er du glad for din klasse?”

9% svarer med ”Aldrig”

I timerne med klasselæreren arbejdes der med temaet ”Hvordan føler du dig i klassen/ i skolen” og ”mobning”. Der bliver snakket og fokuseret på skolens regler. Børnene skal lære at snakke pænt med hinanden og acceptere fælles regler.

I lærermøderne bliver der regelmæssigt snakket om elever som har svært ved at forholde sig til andre, som er aggressiv eller lignede. Der er forskellige konsekvenser, f.eks. får forældrene et brev hvor de bliver informeret om barnets opførsel/ problemer i skolen osv.

I 6. klasse bliver der startet en ”pigeklub” hvor pigerne regelmæssigt for mulighed for at snakke med klasselæreren om problemer med andre elever osv.

 

 

Spørgsmål 9 ”Er du bange for at blive til grin i skolen?”

22 % svarer ”Altid”

Tema 2: Faglig trivsel (8 spørgsmål)

 • at fremme elevernes faglige udbytte
 • at arbejde med synlig læring
 • at arbejde med elevernes personlige kompetencer

Spørgsmål

Resultater

Handleplan

Spørgsmål 1-3,

Positive resultater

 

Spørgsmål 4: Lykkes det for dig at lære det, du gerne vil, i skolen?

17% svarer med ”Aldrig”

Undervisningens indhold er, for det meste, fastlagt. Lærerne skulle prøve at integrere elevernes ønsker endnu oftere.

I temauger, som vi har to gange om året (til jul og om foråret) må eleverne vælge/ ønske sig et projekt (f.eks. musik, teater, sport, skrivning osv.).

Spørgsmål 8: ”Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. ”

33 % svarer med ”Sjældent”

I 2015 har skolen indført konceptet ”læringsstile”. Vi har et ”læringsstilerum” hvor eleverne kan arbejde i deres eget tempo og finde deres læringsstil. Alle elever er meget glad for rummet.

 

 

Tema 3: Støtte og inspiration (7 spørgsmål)

 • at skabe inspirerende og inddragende undervisning
 • at sikre elevernes medindflydelse
 • at fremme elevernes aktive deltagelse

Spørgsmål

Resultater

Handleplan

Spørgsmål 1, 3-5

Ingen nej-svar, meget positivt resultat

 

Spørgsmål 1: Er undervisningen kedelig?

9% svarer med ”Ja, tit”

Undervisningens indhold er, for det meste, fastlagt. Lærerne skulle prøve at integrere elevernes ønsker endnu oftere.

 

 

Tema 4: Ro og orden  (4 spørgsmål)

 • at arbejde struktureret med klasseledelse
 • at fremme ro og orden i klassen
 • at arbejde med god klasseledelse

Spørgsmål

Resultater

Handleplan

Spørgsmål 1, 2 

Ingen svar ”Aldrig”

 

Spørgsmål 3: Hvis der er larm i klassen, kan læreren hurtigt får skabt ro.

6% svarer ”Sjældent”

Den største del af eleverne svarer at læreren kan skabe ro og at de fleste møder præcist til undervisningen.

I forskellige møder med lærerne diskuterede vi metoder til at skabe ro i undervisningen. Vi har ”læsetiden” i starten af hver morgen, hvor eleverne læser 20 minutter før den ”rigtige” undervisning starter. Vi arbejder også med forskellige belønningssystemer (smileys, kugler, skriv noget pænt om hinanden osv..).  

Spørgsmål 4: Møder dine lærer præcist til undervisningen?

6 % svarer ”Sjældent”