Vores skole-abc

Informationer  fra A-U

Her har vi i korte træk beskrevet nogle regler, procedurer og forventninger, så du som forælder kan få dig et hurtigt overblik.

Hvis du har yderligere spørgsmål, må du til enhver tid kontakte os, så dine spørgsmål kan besvares!
 

Aktiviteter

I løbet af et skoleår bliver der afholdt gentagne aktiviteter. Datoerne for indeværende skoleår vil blive fordelt i begyndelsen af ​​skoleåret. De er også på vores hjemmeside (www-ds-buhrkall.dk).

Her vil du kunne finde aktuelle oplysninger om datoer, som ikke kunne planlægges forud og ændringer, som pludselig opstår.


Billeder
Vi har masser af billeder af vores elever på vores hjemme- og Facebookside. Medmindre andet er aftalt, må billederne af børnene blive vist i avisen og på de to internetsider.
Hvert andet år kommer skolefotografen til skolen og billederne kan derefter bestilles.

Bustransport
Alle elever, der bor i Åbenrå kommune, har ret til et gratis buskort. Vi sørger altid for, at alle elever, også dem som ikke skal bruge buskortet til dagligt, får et.

Inden for Åbenrå kommune kan vi derved befordre eleverne gratis, når vi skal på tur til f. eks. Aabenraa, Tinglev eller Bylderup-Bov. Dem, der ikke bor i kommunen, har ikke krav på et gratis buskort.

Elever, der ikke kører med Sydtrafik eller bliver bragt af forældrene, hentes og bringes med et hyret taxaselskab ("Ludde"). Her opkræves et årligt gebyr af forældrene på 300, - kr. for denne service.

Computer
Hvert klasselokale har en interaktiv tavle (”Epson-board”). Ud over det står der i hver klasse en computer.

Fra 3. klasse af har eleverne et eget chromebokk til undervisningen og lektierne. Eleverne må selvfølgelig også bruge en privat Computer.

Vi har computerundervisning i klasserne 1,3 og 5.


CPR-nr.
Det er meget vigtigt, at familier der er tilflyttet fra udlandet, hurtigst muligt får et personnummer (CPR-nr.) ved kommunen! Vi kan nemlig kun få statstilskud for elever med CPR- nr..

Elektronisk legetøj

Vores holdning er, at det er vigtigt, at eleverne bevæger sig og leger med i hinanden i frikvartererne. Derfor er elektronisk legetøj som f. eks. Nintendo, m.fl. uønsket i skoletiden. Skolen tilbyder legetøj og spil i frikvartererne, som eleverne har adgang til.

 

E-mail
Da breve og beskeder normalt sendes via mail, kræver det, at hver familie har en mail-adresse. Ændringer i adressen bør straks videregives til skolen (info@ds-buhrkall.dk). Er barnets forældre skilt, men har fælles forældremyndighed, oplyses begge mail-adresser.

 

Ferie
Som i alle skoler i Danmark skal børnene undervises 200 dage hvert skoleår.
Feriedatoerne er ikke altid identiske med de andre skoler i kommunen. Dog prøver vi at  holde os til Åbenrå Kommunes ferieplan.

Vi underviser dog nogle enkle lørdage - afvigelser ses på hjemmesiden eller på årskalenderen, som sendes med hjem i begyndelsen af skoleåret. Vi forventer, at eleverne deltager på alle skoledage – også de lørdage, som meddeles i starten af skoleåret. Ekstra fridage skal godkendes af klasselæreren eller skolens ledelse. Forældrene er ansvarlige for at det forsømte indhentes.
 

Forsikring
Forældre skal sørge for at barnet er tilstrækkeligt forsikret (ansvar, hjemtransport fra udlandet ved sygdom). Det kan blive dyrt for forældrene, hvis barnet ikke har en årsrejseforsikring. Hvis I ikke har det, kontakt jeres forsikringsselskab; det er ikke så dyrt, som man måske tror.

 

Forældre samarbejde
For os er et tæt samarbejde med forældrene meget vigtig, for at udvikle eleven bedst mulig. Derfor opfordrer vi altid forældrene til at kontakte skolen (komme forbi, ringe, maile, o.a.), hvis de har brug for en snak.
Skolen inviterer i januar/februar til en skole-hjem-samtale i skolen, hvor klasselæreren, forældrene og eleven mødes. Derudover har hver klasse mindst én forældreaften i løbet af et skoleår.

Når en ny klasselærer overtager en klasse, plejer vedkommende at besøge forældrene og eleven i skoleårets begyndelse. Det er altid trygt at få en snak uden for skolens rammer.

Hver klasse har en klasselærer, som er kontaktpersonen til skolen. De fleste klasselærere og skoleledelsen sender generelle informationer via mail.
 

 

Fødselsdage
Hvis en elev har fødselsdag eller har haft det i weekenden eller ferien, samles hele skolen efter det første frikvarter, hvor der synges fødselsdagssange og ønskes tillykke.
Skolen beder om, at når der holdes fødselsdagsfester, at hele klassen eller alternativt bare pigerne/ drengene bliver inviteret. Alle forældre kan forestille sig, hvilket nederlag det ville være for barnet, der ikke er inviteret, og hvilken indvirkning det kan have få på barnets fortsatte personlige udvikling. Husk, det kunne være dit barn!

 


Første skoledag efter sommerferien
For eleverne i klasse 1-7 begynder undervisningen altid kl. 8:00, hvis ikke andet er aftalt.
2. dag efter ferien afhentes så de nye børnehaveklassebørn med hestevogn (eller veteran-traktor) i Kindergarten Bylderup.

På skolen venter forældre, bedsteforældre, elever og lærere for at tage imod de nye elever. Forældrene kommer så med i børnehaveklassen og er med til den første lektion. Bagefter holdes et forældremøde med klasselæreren og skolelederen, hvor de sidste informationer gives.
Skoledagen slutter efter 4. time (gælder kun sommerferie).

 

Generalforsamling
”Deutsche Schule Buhrkall” har en skoleforening. Alle forældre er medlemmer af denne sammenslutning. Foreningen har til opgave, at opretholde driften af skolen i Bylderup distrikt. Skoleforeningen skal til skolens generalforsamling, som afholdes i oktober, aflægge årsregnskab. På generalforsamlingen vælger medlemmerne forældrebestyrelsen. Alle forældre opfordres til at komme til generalforsamlingen og deltage aktivt.

 

Hjemmeside / Facebook
Vores hjemmeside er vores aktuelle opslagstavle, hvor al aktuel information forefindes (www.ds buhrkall.dk). Vi arbejder hele tiden på, at hjemmesiden forbedres og prøver på bedste vis, at holde den opdateret. På hjemmesiden findes også mange fotosamlinger, som omfatter aktiviteter og arrangementer, hvor jeres børn deltager. I kan selv downloade de billeder, I gerne vil have.

Vi har en meget ivrig Administrator for vores Facebook-side. Så det kan altid betale sig at kigge på siden.


 

Kontaktbog
I de små klasser skal eleverne have en kontaktbog, som bruges til at skrive beskeder i. Hjem og skole kommunikerer dagligt på denne måde. Desuden bliver det givet sedler med hjem i bogen. Forældre bliver bedt om dagligt at kontrollere kontaktbogen, hvor også lektierne vil fremgå.

 

Kost
Vi forventer, at eleverne har fået morgenmad, når de kommer i skolen.
Vi går også ud fra, at de har en madpakke og noget at drikke med, som svarer til de grundlæggende ernæringsmæssige anbefalinger. Eleverne må ikke medbringe slik, sodavand eller fastfood i skolen.
Ved særlige lejligheder som f. eks. juletræsfest, fastelavn, m.m. ser man dog bort fra disse regler.
Vi henviser til kommunens kostpolitik: www.publikationer.aabenraa.dk/aak/politikker/5/1 og www.altomkost.dk!

Lejrture
Alle klasser tager hvert år på lejrtur med deres klasselærer. Det betyder en ekstra udgift pr. elev for forældrene:
0.- 2. klasse = 350,- kr. Traditionelt går turen til Rømø, Skelde eller ”Haus Quickborn” i Kollund (2 nætter).
3.- 4. klasse = 600,- kr. Turen går enten til en by i Tyskland eller Danmark i grænseregionen (3 nætter).
5.- 7. klasse = 950,- kr. Målet for turen ligger mellem Lemvig og Lübeck – ofte også Bornholm (5 nætter).

 

Lus
Lus findes overalt og kan "angribe" alle. For at få problemet under kontrol, beder vi forældre regelmæssigt at tjekke deres børns hår.  Hvis lus eller æg (nits) findes, skal håret være kæmmet med en nit kam og behandles med shampoo som fås på apoteket. Så snart barnet har været i behandling, kan det vende tilbage til skolen.

Klassens forældre vil blive informeret om, at der har været lus, så de kan kontrollere deres børn. Ved et "større angreb" på flere klasser, vil alle forældre blive informeret. Det har vi dog heldigvis kun været udsat for en enkelt gang inden for de sidste 10 år.

Bliver vi i skolen opmærksom på at et barn har levende lus i håret, bliver forældrene bedt om at hente barnet, så andre elever ikke smittes og det hurtigst mulig kan komme i behandling.

Mobiltelefon / Smartphone
I undervisningstiden afleverer eleverne frivilligt deres smartphones. De bliver så centralt opbevaret og efter skolens slut udleveret igen.


Læsenat/overnatning på skolen og ”klippe og klistre”-dag
Sidste torsdag før 1. advent er der læsenat i skolen sammen med klasselæreren. Eleverne læser, laver opgaver, spiller spil, hygger eller eksperimenterer sammen om aftenen. De sover klassevis i deres klasselokaler sammen med deres lærer.

6. klasse forbereder morgenmad til næste morgen.
Efterfølgende har vi vores årlige ”klippe og klistre-dag”, hvor hele skolen bliver pyntet op til jul.
Hver klasse pynter også deres eget klasselokale og der hænges en julekalender op. Efter 4. time har de flittige - og for det meste også meget trætte børn - så fri.

 

Læsetid
Vi starter undervisningen kl. 8.00 med en 20-minutters læsetid. Børnene træner deres læsefærdigheder og får en stille og rolig start på skoledagen.

Vi oplever, at eleverne er roligere og mere fokuseret på undervisningen, efter at vi er begyndt på læsetiden. Eleverne siger også selv, at de er glade for den mulighed til læsningen. Andre elever udtaler, at de synes, at deres læsning er blevet bedre.
 

Omkostninger
Der skal ikke betales skolepenge, men i oktober måned opkræves altid et beløb på 400, - kr. for det første barn og 300, - kr. for hvert efterfølgende søskendebarn. Disse penge bruges i løbet af skoleåret til aktiviteter (udflugter, billetter, materialer osv.), som tilgodeser eleverne.

Elever, der ikke tager den offentlige bus eller bringes af forældre, betaler årligt 300, - kr. til taxatransport.

Andre omkostninger er til lejrture (se ovenfor) og i enkelte fag f.eks. ordbøger.

Sygdom
I tilfælde af sygdom kontakter forældrene skolen mellem kl. 7:30 til 8:00 (tlf. 74 76 22 52).

"SFO - Kunterbunt"
Elever fra klasserne 0 til 6 har mulighed for at gøre brug af vores skolefritidsordning (SFO). Den er besat om morgenen fra kl. 6.30 til 7.30 og om eftermiddagen fra kl.14:00 til 16.30.

Øvrige informationer vedr. SFO-Kunterbunt fremgår af punktet SFO på hjemmesiden.

Skolebibliotek
I vores skole bibliotek, som er udstyret med mange forskellige bøger, kan eleverne låne bøger til undervisningen eller til privat læsning. De fleste bruger biblioteket en gang om ugen i forbindelse med tysk- og dansktimerne. Bøgerne er på tysk og dansk. Vi får også bøger til udlån fra Bylderup-Bov bibliotek og Zentralbücherei Apenrade.

 

Skolepatrulje
Vi ligger ved en meget trafikeret vej. For at vores elever, som kører med bussen, kommer sikkert over vejen, har vi en skolepatrulje. Skolepatruljen består af elever fra 6. og 7. klasse, som er meget disciplineret og ansvarsbevidste.

Skoletandpleje og - sygeplejerske
Skolen er med i den kommunale tandpleje. Tandklinikken ligger i Tinglev.

Også den lokale skolesygeplejerske besøger skolen. Hun vejleder og hjælper ved spørgsmål.  
 

Sne

Når det  sner, gælder særlige regler i frikvartererne. Der må KUN kastes med snebolde på et afgrænset område på sportspladsen.  Elever, som opholder sig der, accepterer denne regel. "Vaske" andre med sne, er forbudt. Vi har to kælke, som eleverne må bruge på vores kælkebakke på legepladsen.
Det kan ske, at skolens busser ikke kører pga. af sneen eller isslag. Hold derfor øje med meldinger i radioen om morgenen (Radio Syd), om Sydtrafik aflyser kørsel, eller om der er forsinkelser pga. af vejret. Der vil altid være lærere på skolen som holder opsyn med de elever, som bliver bragt af forældre eller kommer gående.

 

Specialundervisning
I vores skole gør vi alt for at hjælpe den enkelte elev. Vi har mulighed for at trække på et vidensteam, som tilbydes fra DSSV (Deutscher Schul- und Sprachverein), som er mindretallets skolers hovedorganisation. Selvfølgelig har vi også et tæt samarbejde med de kommunale fagfolk.

Efter skolereformen har vi udbygget vores indsats med differentiering og inklusion. Således har vi pædagogisk medhjælp til enkelte elever, to-lærers-system i nogle timer og intensive kurser i enkelt- eller gruppeundervisning i et begrænset tidsrum (”Crash-kurser”).

Skoletiden skal opleves som noget positivt. Eleven skal trives og føle sig tryg – lige meget om der forekommer indlæringsvanskeligheder.

 

Svømning
I perioden fra september til april kører 0. og 1. klasse til svømning i Tinglev en gang om ugen. De fleste elever formår i denne tid at erhverve ”Seepferdchen”, hvilket betyder, at eleven kan springe i vandet fra kanten og uafbrudt svømme 25 m. Derudover skal der hentes en genstand op af vandet som går barnet til skulderen. Skolen opkræver en mindre egenbetaling for transporten til svømning i Tinglev (ca. 20 kr. pr. tur).

 

Transporttilladelse
Ved indskoling underskriver forældrene en tilladelse til, at deres barn må køre i bil med andre forældre eller lærere. Vi er en landskole, hvor der er dårlige busforbindelser. Denne mulighed giver os dog en vis fleksibilitet, og vi kan spontant lave små udflugter.

 


Undervisningstider
Skolen begynder kl. 8:00 med læsetid og slutter kl. 14:00 (efter 6. time).

Om fredagen ender skolen for 0. og 1. klasse efter 5. lektion (13:05).

Sydtrafik og Ludde kører så det passer med tiderne.