Typiske spørgsmål og svar

  1. Taler skolens ansatte også dansk?

Alle ansatte på skolen både forstår og taler dansk.

 

  1. Kan man få informationer på dansk?

Vores almene informationer – flyer og hjemmeside – er både på tysk og dansk. Derudover kan der altid laves specielle aftaler med klasselæreren/skolen.

 

  1. Hvordan kan vi understøtte vores børn med hensyn til lektier?

Som skole forventer vi, at forældrene skaber rammerne for lektielæsning. Ikke mere.

 

  1. Hvordan ser SFO tilbuddet ud?

SFO`en har åben om morgenen fra kl 6.50 til 7.50 og om eftermiddagen fra kl 14.00 til 16.30. Der er også muglighed for, at vi åbner tidligere, hvis der er behov for det.

  1. Hvike forventninger har I som privat skole til os forældre?

Vi forventer, at I deltager aktivt og understøtter skolens arrangementer. Derudover er det selvfølgelig forældrenes opgave at sørge for, at barnet har de materialer med, der er behov for.

 

 

  1. Koster skolegangen noget?

En lille smule, kun 400 kr. om året for materialer og andet for det første barn. Andet barn og flere koster kun 300 kr. om året.

 

  1. Hvad med afgangseksamen folkeskolen?

De skal op i den helt almindelige folkeskoleeksamen som alle andre folkeskoleelever. Og her har undersøgelser vist, at elever fra de tyske skoler klarer sig over gennemsnit!

 

  1. Skal mit barn kunne tale meget godt tysk for at starte på skolen?

Det ville være en fordel, hvis barnet er gået i en tysk børnehave, men det er ikke et ”must”.

 

  1. Forventes der, at forældrene kan forstå og tale tysk?

Nej det gør det ikke, men i og med at alle ansatte på skolen er tosproget, finder vi altid en løsning til god kommunikation.