Kære forældre af Deutsche Schule Buhrkall

Den danske regering har vedtaget en ny skolereform. Inklusion skal gennemføres på alle skoler.

Inklusion betyder at alle børn, også handicappede skal optages på helt normale skoler. Begrebet ”en skole for alle” hører man tit i sammenhæng med dette, fordi en skole med inklusion skal tage vare om særheder og trang fra disse elever.

Fra August 2013 har også vi skulle indarbejde inklusion i vores skolehverdag. Dette betød nogle forandringer, som vi gerne vil forklare.

 • Den indtil brugte støtte i smågrupper er faldet væk.
 • Elever, som har vanskeligheder, som fx ADHD, autisme o.l., kan skolen ansøge om en pædagogisk medhjælper.

Vi har efter en del diskussion og overvejelser besluttet os for følgende, for at støtte disse elever bedst muligt.

 1. Differentiering bliver intensiveret i klasserne. Det vil sige, at der individuel bliver taget hensyn til den enkelte elev.
 2. ”Crash-Kursus”
 • Vi tilbyder kurser for elever i et enkelt fag. De bliver så for en kort periode taget ud af undervisningen (ca.  1 time om ugen) for at arbejde intensivt med deres problemstilling, hvorpå de derefter kommer ind til klassen igen.
 • Det kan også være, at den pågældende lærer kommer med ind i klassen, for at agere som en støttelærer for denne elev.
 • Følgende ”Crash-kurser” tilbyder vi:

Dansk

Tysk

Matematik

Engelsk?

As

Em

AB

EM

2 timer om ugen

2 timer om ugen

2 timer om ugen

1 time

 

 1. Læring på tværs af klasserne
 • Den mangeårige erfaring i familieklassen i tysk, dansk og matematik har gjort, at vi kan overføre disse erfaringer i mellemtrinnet og overbygningen.
 • Vi vil i de fleste klasser sammenlægge hovedfagene to timer om ugen, samt to lærere. Derigennem kan elever med svagheder eller særlig begavelse blive støttet bedre, idet lærerne fx opdeler sig.
 • Den enkelte klasselærer vil også informere jer, hvad det vil betyde for jeres barn.

Vi mener, at vi igennem ”Crash-kurser” og differentiering i undervisningen kan omsætte regeringens inklusionstanke. Vi mener også, at vi derved kan tilgodese den enkelte elev og understøtte den faglige fremgang.

Vi ser det som en stor udfordring og glæder os til at evaluere det efter et stykke tid. Desuden er vi meget spændte på jeres indtryk og erfaringer.

Skulle der være nogle spørgsmål, så vend jer direkte til faglærer, klasselæreren eller skolelederen.