Jan Röhrig

 

Er klasselærer for 7. klasse.

Han underviser idræt og engelsk i 6. og 7. klasse og er

ansvarlig for skolepatruljen.

Derudover er Jan vores tillidsrepræsentant.

 

Kontaktmail her 

 

 

Heike Clausen

Heike underviser i tysk, historie og håndarbejde. Derudover organiserer hun mange af skolens arrangementer, fester og lignende.

 

Kontaktmail her

Margit Hinrichsen

Margit er klasselærer for børnehaveklassen/ 0. klasse.  

Hun underviser derudover i skovskolen, kunst og er sammen med Jan ansvarlig for Grøn Skole.

Desuden koordinerer hun samarbejdet med børnehaven.

 

Kontaktmail her

Jens Klüver

 

Jens er klasselærer i 5. og 6.  klasse. Han underviser i matematik, dansk, tysk og IT.

Desuden er han ansvarlig for skolens IT og er kontaktlærer, som samarbejuder med skolens elevråd.

 

 

Kontaktmail her

 

Elisabeth Mader

Elisabeth er klasselærer for 4. klasse.

Hun underviser i musik, engelsk, religion og tysk. Derudover passer hun vores kor og er vores arbejdmiljørepræsentant.

 

 

 

Kontaktmail her

Tina Asmussen

Tina understøtter børnene med særlige behov og udfordringer i 0. til 7. klasse.

 

Kontaktmail her.

Tanja Ottesen

Tanja  er støttepædagog i 0. 1. og 2. klasse og hjælper børn med særlige behov.

 

Kontaktmail her 

 

Hella Andresen

Hella er vores rare rengøringshjælp og sørger for, at skolen er ren og klar til næste skoledag. Hun hjælper vores pedel, Jan, med alt hun kan og hjælper sommetider i køkkenet.

 

Jan Johannsen

Jan sørger for, at skolen ser flot ud både ude og inde, og at alt fungerer, som det skal.

Han underviser desuden 7. klasse i træsløjd.

 

 Kontaktmail her