Skoleregler

 

 

Generelle regler på vores skole

 

Enhver skal føle sig godt tilpas på skolen, derfor

-  opfør dig ordentligt overfor andre

-  forhold dig sådan, at du ikke bringer andre i fare

-  respekter andres ting

Mobiltelefoner er slukket i skoletiden

Overvej hvad du ta’r med i skolen, det er dit ansvar.

 

 

Sprog og tone

 

Det daglige sprog på skolen er tysk.
 

Vi taler venligt og ordentlig til hinanden.

 

 

Undervisning

 

Alle har ansvar for, at undervisningen  lykkes, derfor

-  vær i klassen til tiden

-  sørg for at have dine ting klar, også lektier

-  lyt, og lad andre tale ud og arbejde med.

 

 

Opførsel i frikvartererne

 

I frikvartererne skal alle kunne slappe af eller røre sig, derfor

-  leg udenfor ( Skolegården, legepladsen eller sportspladsen)

-  tag hensyn til andre

-  følg anvisningerne fra de voksne

-  lad ikke skrald og legetøj ligge .

 

 

Lokaler, Møbler og redskaber

 

Vi er alle ansvarlige for at holde skolen ren og i orden, derfor

-  vær forsigtig med tingene

-  gør ikke lokalerne unødvendigt beskidte.